2109599930 | 6984350631 | 6951908434 | 6908564789

Καλαμάκια ή Σουβλάκια?

Συνοδεύονται με πιτάκια και Dressing λεμονιού...