2109599930 | 6984350631 | 6951908434 | 6908564789

Σκεπαστές του ιδρυτή.....!

Σε Γίγας πίτες 25cm και γαρνιτούρα πατάτες λουσμένες με σώς